Welkom bij Discourse

De Common Sense forums zijn bedoeld voor kennis- en informatie-uitwisseling over de Nederlandse democratische rechtsorde en de versterking van de positie van zwakkeren in de Nederlandse samenleving. Een kritische toon is welkom, maar gelieve in discussies te focussen op de zaak en niet op de persoon. Alle bijdrages worden onderdeel van het publiek domein.