Verhoging aantal gearchiveerde overheidsdocumenten met 50%

Open Archivaris verzamelt en archiveert openbaar gemaakte overheidsdocumenten van duizenden sites van Nederlandse overheidsorganen, en maakt ze vindbaar.

De afgelopen week is het aantal documenten dat vindbaar is via de geïntegreerde zoekengine verhoogd van 1,7 miljoen naar 2,4 miljoen documenten. Toevoegingen betreffen voornamelijk procesdocumenten zoals jaarverslagen, transactie-informatie of verslagen die nog niet eerder vindbaar waren gemaakt op Open Archivaris. Ook zijn veel documenten geproduceerd na oktober 2020 toegevoegd.

Met dank aan Google is het aantal documenten dat vindbaar is via Google verhoogt van circa 160.000 naar circa 530.000 documenten.

In het komende kwartaal zullen meer met OCR-verrrijkte documenten beschikbaar gesteld worden. Daarnaast worden verbeteringen doorgevoerd om de huidige vertraging tot wel 6 maanden tussen productie van een document en archivering te verlagen. Streven is om dit terug te brengen naar 2 weken voor 90% van de documenten.