Ingekomen stukken, vastleggen in raadsinformatiesysteem of niet?

In sommige gemeentes worden ingekomen stukken of antwoorden van het college wel in het raadsinformatiesysteem vastgelegd als de raad geinformeerd wordt.

In andere gemeentes gebeurt dit niet zoals in Ermelo:

De stukken staan wel in een inventarislijst; in dit geval van grote omvang.

De criteria hiervoor zijn (mij) nog niet duidelijk.

Publicatie Ingekomen Stukken

Gemeentes zoals Raalte of Berg en Dal maken de ingekomen stukken beschikbaar: