Audit trail Open Archivaris

Om redenen van privacy en geheimhouding niet-gerelateerd aan bestuursfunctie kunnen gearchiveerde documenten uit Open Archivaris offline gehaald worden. Meer informatie over dat concept lees je in Privacy versus openbaarheid van openbaar gemaakte documenten.

In onderstaand overzicht wordt geregistreerd welke documenten offline gehaald zijn:

Datum Kenmerk MD5 Actie BO Omschrijving
2021-04-19 329 86ff0d40036d2ac217004445107ed9da Verwijderd. Gemeente Pijnacker-Nootdorp “Verzoek inwoner nav diefstal fiets” met persoonsgegevens niet meer openbaar op website (5 locaties).
2021-04-15 325 021960f67050c6f7a634701e0341aacd Verwijderd. Gemeente Deurne “Toelichting aanvraag omgevingsvergunning” met persoonsgegevens per abuis geopenbaard op website.
2021-04-08 317 08d4829a742d8e889b5bc50aa3f74177 Verwijderd. Gemeente Stedebroec “Bijlage bij collegevoorstel Implementatie Wet Markt en Overheid” met persoonsgegevens per abuis geopenbaard in RIS.
2021-04-08 317 653a9b7c84f040cdeee997ad4de8c264 Verwijderd. Gemeente Enkhuizen “Bijlage bij collegevoorstel Implementatie Wet Markt en Overheid” met persoonsgegevens per abuis geopenbaard in RIS.
2021-04-08 317 ce34332a365099bca5de312e0b4c43ff Verwijderd. Gemeente Stedebroec “Bijlage bij collegevoorstel Implementatie Wet Markt en Overheid” met persoonsgegevens per abuis geopenbaard in RIS.
2021-04-08 318 f28417fd13e13af4d24466a32c4a2f0b Verwijderd. Gemeente Delft “Logboek Hoogheemraadschap van Delfland” met persoonsgegevens per abuis geopenbaard in iBABS.
2021-03-31 312 22d9271307fb13b3db0fe0ab1de15e09 Verwijderd. Gemeente Geertruidenberg “Bijlage rapport Geertruidenberg met architectuurplaten en schema’s” als bijlage van “Impactanalyse ICT gemeente Geertruidenberg” is per abuis geopenbaard in iBABS.
2021-03-31 311 fb3a6e5ace1fc47ee060a168655390d7 Verwijderd. Gemeente Laarbeek Verwijderen adressen bij planschade in “1e tussenrapportage 2018”.