Audit trail Open Archivaris

Om redenen van privacy en geheimhouding niet-gerelateerd aan bestuursfunctie kunnen gearchiveerde documenten uit Open Archivaris offline gehaald worden. Meer informatie over dat concept lees je in Privacy versus openbaarheid van openbaar gemaakte documenten.

In onderstaand overzicht wordt geregistreerd welke documenten offline gehaald zijn:

Datum Kenmerk MD5 Actie BO Omschrijving
2021-07-26 361 0ed14f655d1c04ada62fb3dc6f3c6b05 Verwijderd. Gemeente Cranendonck Persoonsgegevens verwijderd.
2021-07-26 373 d0cb085d930573087730878153ed6a65 Verwijderd. Gemeente Middelburg Persoonsgegevens verwijderd.
2021-07-26 373 d0cb085d930573087730878153ed6a65 Verwijderd. Gemeente Middelburg Persoonsgegevens verwijderd.
2021-07-26 375 149eff66e0e796b8fce45af12c4ac530 Verwijderd. Gemeente Enkhuizen Persoonsgegevens verwijderd.
2021-07-26 375 149eff66e0e796b8fce45af12c4ac530 Verwijderd. Gemeente Enkhuizen Persoonsgegevens verwijderd.
2021-07-26 389 36af4b1876e8cb5627227f76dd29d993 Verwijderd. Gemeente Heiloo Persoonsgegevens verwijderd.
2021-07-26 389 46645bc2d0d6b3b502817c61de9e3889 Verwijderd. Gemeente Heiloo Persoonsgegevens verwijderd.
2021-07-26 389 c05a3bb7717eac859c7728c6a376509f Verwijderd. Gemeente Heiloo Persoonsgegevens verwijderd.
2021-07-26 389 d086d1478596a9f66e02303ad32d2410 Verwijderd. Gemeente Heiloo Persoonsgegevens verwijderd.
2021-07-19 392 ddbbf80c8546925367bfb37724c5cf7e Verwijderd. Gemeente Oostzaan Persoonsgegevens verwijderd
2021-07-19 392 e5a8942a0912519368e62673a539b2f9 Verwijderd. Gemeente Oostzaan Persoonsgegevens verwijderd
2021-07-19 392 f24507ae830c83d787c8205a5c397531 Verwijderd. Gemeente Oostzaan Persoonsgegevens verwijderd
2021-07-19 392 96d3dc6c209633efe7bfa8b7f9ea0e27 Verwijderd. Gemeente Oostzaan Persoonsgegevens verwijderd.
2021-07-19 392 e80c79cb775fcb6a1adcfb09120a1116 Verwijderd. Gemeente Oostzaan Persoonsgegevens verwijderd.
2021-06-22 375 149eff66e0e796b8fce45af12c4ac530 Verwijderd. Gemeente Enkhuizen Onderzoek met persoonsgegevens niet meer openbaar op website.
2021-06-22 371 400df16dc7f044d3afd4a9e8c2d09a4f Verwijderd. Gemeente Heiloo Reacties deelplan 3 Zuiderloo met persoonsgegevens niet meer openbaar op website.
2021-05-22 359 37d2053c8b2578187c9cb2464b7d2c7a Verwijderd. Gemeente Noord-Beveland Ingezonden bief met persoonsgegevens niet meer openbaar op website.
2021-05-18 339 0c5956de998b41ad72ef56dbb9f06f27 Verwijderd. Gemeente Nissewaard Notariële “Verklaring” met persoonsgegevens niet meer openbaar op website.
2021-05-18 339 952483ae75b004b6b7eefac114622f31 Verwijderd. Gemeente Nissewaard Notariële “Verjaring” met persoonsgegevens niet meer openbaar op website.
2021-04-19 329 86ff0d40036d2ac217004445107ed9da Verwijderd. Gemeente Pijnacker-Nootdorp “Verzoek inwoner nav diefstal fiets” met persoonsgegevens niet meer openbaar op website (5 locaties).
2021-04-15 325 021960f67050c6f7a634701e0341aacd Verwijderd. Gemeente Deurne “Toelichting aanvraag omgevingsvergunning” met persoonsgegevens per abuis geopenbaard op website.
2021-04-08 317 08d4829a742d8e889b5bc50aa3f74177 Verwijderd. Gemeente Stedebroec “Bijlage bij collegevoorstel Implementatie Wet Markt en Overheid” met persoonsgegevens per abuis geopenbaard in RIS.
2021-04-08 317 653a9b7c84f040cdeee997ad4de8c264 Verwijderd. Gemeente Enkhuizen “Bijlage bij collegevoorstel Implementatie Wet Markt en Overheid” met persoonsgegevens per abuis geopenbaard in RIS.
2021-04-08 317 ce34332a365099bca5de312e0b4c43ff Verwijderd. Gemeente Stedebroec “Bijlage bij collegevoorstel Implementatie Wet Markt en Overheid” met persoonsgegevens per abuis geopenbaard in RIS.
2021-04-08 318 f28417fd13e13af4d24466a32c4a2f0b Verwijderd. Gemeente Delft “Logboek Hoogheemraadschap van Delfland” met persoonsgegevens per abuis geopenbaard in iBABS.
2021-03-31 312 22d9271307fb13b3db0fe0ab1de15e09 Verwijderd. Gemeente Geertruidenberg “Bijlage rapport Geertruidenberg met architectuurplaten en schema’s” als bijlage van “Impactanalyse ICT gemeente Geertruidenberg” is per abuis geopenbaard in iBABS.
2021-03-31 311 fb3a6e5ace1fc47ee060a168655390d7 Verwijderd. Gemeente Laarbeek Verwijderen adressen bij planschade in “1e tussenrapportage 2018”.